Pro rodiče

Služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) mají dětem a mládeži umožnit kontakt se svými vrstevníky za účasti volnočasového pedagoga nebo sociálního pracovníka v prostorách zařízení. Děti a mládež se mají kde scházet, zahrát si stolní hry, kulečník nebo stolní fotbal, v omezené míře využít PC s internetem apod. Sociální pracovníci kromě toho pomáhají svým uživatelům služeb lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení případné nepříznivé sociální situace. Daný cíl můžeme chápat jako minimalizování konfliktů, například mezi vrstevníky, rodičem a dítětem, zprostředkování kvalifikovaného řešení problému, jeho identifikace a přijetí klientem (Česká asociace streetwork, Publikace pojmosloví NZDM, 2008; Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách).

Činnosti služeb NZDM

a)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) sociálně terapeutické činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Kalendář akcí

AEC v1.0.4